REGULAMIN       

korzystania z domków letniskowych i przebywania na terenie domków letniskowych w Zalesiu gm. Chełmża

 

1.Domki wynajmuje się dopiero po dopełnieniu formalności meldunkowych w recepcji/dyżurce , po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po   uzgodnieniu formy zapłaty. Obsługa może rządac pozostawienia w recepcji co najmniej 1 dokumentu lub kaucji na czas pobytu.

2.W domku mogą przebywać osoby zameldowane, goście zaproszeni pozostają na ich odpowiedzialność do godz. 22.00 a ewentualne szkody i zakłócenia porządku egzekwowane są od głównego najemcy.

3.Na terenie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 (zakaz głośnej muzyki, zachowań naruszających spokój pozostałym gościom).

4.Zmiana głównego najemcy może nastąpić tylko za powiadomieniem i przepisaniem u wynajmującego.

5.Główny najemca ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie domku i jego wyposażenia oraz braki w wyposażeniu powstałe z jego winy lub osób odwiedzających( cennik za szkody w recepcji).

6.Ośrodek nie odpowiada za zaginione pieniądze, papiery wartościowe oraz inne kosztowności pozostawione w domku i na terenie.

7.Zakazuje się używania kuchenek gazowych i innych urządzeń z otwartym ogniem lub stwarzających zagrożenie p/ poż.
        Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów p/poż
             -nie wrzucać zapałek i niedopałków do kosza na śmieci
             -nie palić tytoniu w łóżku
             -w razie powstania pożaru natychmiast zawiadomić obsługę
             -zapoznać się z miejscem usytuowania gaśnicy
             -nie przechowywać w pokojach płynów łatwopalnych

8. Przed każdorazowym opuszczeniem domku należy sprawdzić czy zakręcone są krany, pogaszone światło, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.

9. Przed opuszczeniem domku najemca zobowiązany jest zgłosić się do dyżurki/recepcji celem odebrania jego stanu technicznego a następnie zdania klucza.

10.Zwierzęta domowe , właściciel zobowiązany jest zgłaszać, trzymać w sposób nie stwarzający zagrożenia (psy w kagańcu, na smyczy) niedopilnowanie obowiązku zgłaszane będzie służbom porządkowym.

11.Przy każdym domku może pozostawać tylko jeden samochód, wjazd     kolejnego pojazdu-za opłatą wg cennika.

12.Możliwosc  przedłużenia  pobytu do godz 20.00 (za dodatkową oplata wg cennika) należy uzgadniać w danym dniu.

13. Teren jest chroniony przez firmę asekuracyjną i pracowników.

 

CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE od GODZ. 22.00 do GODZ. 6.00